Søppel

Styret har lagt seg merke at det til stadighet plasseres søppel ved siden av søppelbrønnene.

Styret gjør oppmerksom på at det ikke er anledning til å sette fra seg avfall ved siden av disse brønnene. Hvis man har avfall som ikke kan kastes i disse er hver beboer selv ansvarlig for å sørge for at dette blir kastet på mest mulig forsvarlig måte.
Det må heller ikke kastes brannfarlig avfall som sigarettstumper, aske fra peis/ovn eller lignende i avfallsbrønnene.