Parkering forbudt

Vi gjør oppmerksom på P-skilter som tydeliggjør forbud mot å parkere på tomten til Ilaløkken Fellessameie. Biler vil bli bøtlagt og tauet bort for eiers regning uten forvarsel. Per i dag er boten fra Oslo Kranbilservice på 2800 kr for bottauing. Se oppsatte skilt for ytterligere informasjon.