Lovisenberg Høyskole

Som mange har fått med seg er de nå i gang med rivingen av Lovisenberg Høyskole. Informasjon om progresjon i riving og bygging finner dere her. 
Hvis det skulle være noe i forbindelse med denne prosessen kan dere ta kontakt med styret på e-post.