Brannalarmanlegget

Din leilighet er utstyrt med en detektor og en sirene tilkoblet det sentrale brannvarslingsanlegget.

 

Ved alarm i din leilighet vil din lokale sirene starte og ha en pulserende hyletone. Lysdioder (røde lamper) på detektor vil også lyse. Ingen andre vil foreløpig bli varslet, men en lokal timer i sentralen har startet og sentralen vil pipe. Dette betyr at du har 3 minutter til rådighet.

 

Har du årsaken under kontroll gjør du følgende:

  1. Åpne eventuelle vinduer/dører for å lufte ut
  2. Gå til sentralen for å avstille alarm
  • Trykk GRÅ knapp (Avstill summer). Da vil sentralens interne summer stoppe.
  • Trykk RØD knapp (Stopp klokker). Da vil sirenen i leiligheten stoppe.
  • Trykk GRØNN knapp (Tilbakestill). Da vil sentralen tilbakestilles.

Har du ikke kontroll på situasjonen skal du forlate bygningen og tilkalle brannvesen.

Om alarmen ikke blir avstilt innen tidsfristen vil alle alarmgivere (sirener/klokker) starte og ha en konstant hyletone. Alle vil nå bli varslet.

Om alarmen starter med en konstant hyletone og det IKKE lyser i din detektor, så er den enten utløst av en detektor i fellesarealene, eller tidsfristen er utløpt i en annen leilighet.

Forlat da leiligheten og møt opp utenfor oppgangen.

 

På forhånd er det viktig å gjøre seg kjent med Betjeningsveiledning for MAGNUM 10 som finnes ved det sentrale brannvarslingsanlegget.